Rand Paul's College Editorial On Welfare, Makers, and Takers

Lariaten

Som student ved Baylor University hevdet Rand en gang at 'grunnlaget for hele velferdskonseptet er prinsippet om tyveri'.

Paul skrev mange brev til høyskoleavisenLariateni løpet av college -karrieren.


google flyreiser til vegas

News rapporterte tidligere om Pauls forfattere der de veide inn temaer som våpenkontroll, likestillingsendringen og bekreftende handling med et libertariansk synspunkt. Dette brevet til redaktøren News savnet, hadde tittelen 'Stjelning for å hjelpe de trengende'.

'Penger i form av skatter blir konfiskert fra produsentene i samfunnet og omfordelt til de som ikke kan eller ikke vil produsere,' skrev Paul. 'Den umoralske handlingen med å stjele på den måten er blitt moralsk i samfunnets øyne.'

Paul avsluttet med å si at antallet personer på matfrimerker som faktisk trenger mat er oppblåst, og hvis enkeltpersoner ikke ble belastet av skatter, ville de virkelig trengende bli støttet.


android skjulte funksjoner

Her er brevet til redaktøren:Lariaten